965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Aquest matí ha pres possessió com a funcionari interí el nou Agent de Policia Local Alfonso López Bustamante, en substitució de la vacant generada per la marxa d’un altre efectiu al municipi de Gandia. Amb aquesta incorporació, i el retorn dels restants tres efectius que es trobaven realitzant el preceptiu curs del IVASPE, es completa la plantilla d’Agents de cara a la temporada turística.
 
[CAS] Esta mañana ha tomado posesión como funcionario interino el nuevo Agente de Policía Local Alfonso López Bustamante, en sustitución de la vacante generada por la marcha de otro efectivo al municipio de Gandía. Con esta incorporación, y el retorno de los restantes tres efectivos que se encontraban realizando el preceptivo curso del IVASPE, se completa la plantilla de Agentes de cara a la temporada turística.