965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

​[VAL] Des de l’Ajuntament volem informar la ciutadania que, rebuts les últimes dades des de Sanitat Pública, ens trobem en Nivell 3 d’alerta. Això significa que actualment tenim un nivell d’incidència de 212,71. Hem d’extremar tots les precaucions.

[CAS] Desde el Ayuntamiento queremos informar a la ciudadanía que, recibidos los últimos datos desde Sanidad Pública, nos encontramos en Nivel 3 de alerta. Esto significa que actualmente tenemos un nivel de incidencia de 212,71. Debemos todos extremar las precauciones.