965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Desde l’Ajuntament de Callosa, i en els temps que corren, tota mesura de prevenció és necesaria.
Per este motiu hem aprofitat el període de vacacions per a realitzar una intensa neteja i desinfecció de tots dels nostres centres escolars.
 
[CAS] Desde el Ayuntamiento de Callosa, y en los tiempos que corren, toda medida de prevención es necesaria.
Por este motivo hemos aprovechado el periodo de vacaciones para realizar una intensa limpieza y desinfección de todos de nuestros centros escolares!