965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament executa, des de la regidoria de Serveis Tècnics, el pla estratègic anual de neteja, desinsectació i poda de palmeres esteses pel Terme Municipal, sempre per aquestes dates, per a evitar els problemes ocasionats per l’excessiu pes i caiguda de fulles i branques.
[CAS] El Ayuntamiento ejecuta, desde la concejalía de Servicios Técnicos, el plan estratégico anual de limpieza, desinsectación y poda de palmeras extendidas por el Término Municipal, siempre por estas fechas, para evitar los problemas ocasionados por el excesivo peso y caída de hojas y ramas.