965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Divendres viatja a Pamplona per a disputar el seu Segon nacional individual. Sort campiona¡
 
[CAS] Viernes viaja a Pamplona para disputar su Segundo nacional individual. Suerte campeona¡