965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Hui han començat les obres del mur d’escullera en la zona del riu, enfront de Casa Federico
A causa de les pluges torrencials ocorregudes el març passat, que va patir aquesta zona, una notable deterioració.
L’Ajuntament ha va concórrer a una convocatòria competitiva realitzada per Conselleria. L’empresa ‘Tragsa’ és l’encarregada d’executar les obres.
 
[CAS] Hoy han empezado las obras del muro de escollera en la zona del río, frente a Casa Federico
A causa de las lluvias torrenciales ocurridas el marzo pasado, que sufrió esta zona, un notable deterioro.
El Ayuntamiento ha concurrió a una convocatoria competitiva realizada por Conselleria. La empresa ‘Tragsa’ es la encargada de ejecutar las obras.