965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  L’Ajuntament de Callosa ha renovat el conveni de col·laboració que manté amb l’associació comarcal ‘Mujeres con Voz’, que treballa des de la seua fundació donant suport a dones que estan vivint situacions de maltractament i no saben què fer o com eixir.
L’objecte del conveni, signat per l’alcalde de Callosa, Andrés Molina, i la presidenta de ‘Mujeres con Voz’, Margarita Luján, és donar suport a les activitats i programes que desenvolupa aquesta organització, en matèria de lluita contra la violència de gènere i a favor de dones en situació d’exclusió social.
 
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la asociación comarcal Mujeres con Voz, que trabaja desde su fundación prestando apoyo a mujeres que están viviendo situaciones de maltrato y no saben qué hacer o cómo salir.
El objeto del convenio, firmado por el alcalde de Callosa, Andrés Molina, y la presidenta de Mujeres con Voz, Margarita Luján, es prestar apoyo a las actividades y programas que desarrolla esta organización, en materia de lucha contra la violencia de género y a favor de mujeres en situación de exclusión social.