965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] A punt de començar la pròxima campanya d’alvocats 2021/2022, el passat 22 d’octubre es va celebrar una reunió per a tractar la prevenció del robatori de l’alvocat. A aquesta reunió van assistir responsables de la Guàrdia Civil i Policia Local, a més de representants de la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià i dels ajuntaments de Callosa d’en Sarrià i Bolulla.
La Policia Local de Callosa d’en Sarrià incrementarà la vigilància amb una major presència policial en les zones de producció i els accessos als mateixes. A més, enguany s’incorpora l’ús de drons, que serviran de suport als mitjans terrestres per a facilitar la identificació de vehicles.
Per part de la Guàrdia Civil també s’incrementarà el nombre de patrulles i controls en els accessos a les parcel·les. Per a major efectivitat, la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià, ha facilitat la cartografia de zones de cultiu de l’alvocat i localització de parcel·les, per a ajudar en la seua tasca a les forces de seguretat.
En aquesta reunió es va acordar que es distribuiran distintius per als vehicles dels productors, per a així agilitar la identificació de possibles vehicles sospitosos, a més de la documentació que serà necessària per a acreditar-se com a productor.
 
En els pròxims dies s’informarà els productors a través dels ajuntaments i de la Cooperativa de com poden retirar els distintius i acreditar-se com a productors.
[CAS] A punto de empezar la próxima campaña de aguacates 2021/2022, el pasado 22 de octubre se celebró una reunión para tratar la prevención del robo del aguacate. A esta reunión asistieron responsables de la Guardia Civil y Policía Local, además de representantes de la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià y de los ayuntamientos de Callosa d’en Sarrià y Bolulla.
La Policía Local de Callosa d’en Sarrià incrementará la vigilancia con una mayor presencia policial en las zonas de producción y los accesos a los mismas. Además, este año se incorpora el uso de drones, que servirán de apoyo a los medios terrestres para facilitar la identificación de vehículos.
Por parte de la Guardia Civil también se incrementará el número de patrullas y controles en los accesos a las parcelas. Para mayor efectividad, la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarrià, ha facilitado la cartografía de zonas de cultivo del aguacate y localización de parcelas, para ayudar en su tarea a las fuerzas de seguridad.
En esta reunión se acordó que se distribuirán distintivos para los vehículos de los productores, para así agilizar la identificación de posibles vehículos sospechosos, además de la documentación que será necesaria para acreditarse como productor.
En los próximos días se informará los productores a través de los ayuntamientos y de la Cooperativa de cómo pueden retirar los distintivos y acreditarse como productores.