965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Gràcies a la subvenció concedida per Excma. Diputació d’Alacant, una de les accions realitzades han sigut el condicionament de diverses parts de l’edifici, modernització de pintura edifici i millora de barana i escales.
Amb aquesta actuació, la regidor de comerç, Mari Carmen Bou, vol fomentar la competitivitat del nostre mercat municipal, en aquestes dates nadalenques.
 
[CAS] Gracias a la subvención concedida por Excma. Diputación de Alicante, una de las acciones realizadas han sido el acondicionamiento de varias partes del edificio, modernización de pintura edificio y mejora de barandilla y escalas.
Con esta actuación, la regidor de comercio, Mari Carmen Bou, quiere fomentar la competitividad de nuestro mercado municipal, en estas fechas navideñas.