965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià compta amb un Servei de MEDIAPROP gratuït al qual la ciutadania pot acudir a resoldre situacions de conflicte a nivell veïnal, familiar, educatiu, comunitari.
Amb aquest nou servei de mediació, es tracta d’arribar a acords beneficiosos per a totes les persones implicades i així evitar la via judicial amb el cost econòmic, emocional i de temps que això comporta.
Es convida a la ciutadania al fet que vinga a conéixer el Centre de Mediació i a les mediadores que coordinen el servei, que estaran encantades de donar tota informació necessària per a iniciar un procés de mediació.
El servei de MEDIAPROP se situa en:
C/ Jaume Roig, núm. 5 (Callosa d’en Sarrià )
Horari: Dimecres de 9:30h a 14:30h
Telèfon: 965.886.136 o 671.034.145
MEDIACIÓ. PER A ENTENDRE’S
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià cuenta con un Servicio de MEDIAPROP gratuito al que la ciudadanía puede acudir a resolver situaciones de conflicto a nivel vecinal, familiar, educativo, comunitario.
Con este nuevo servicio de mediación, se trata de llegar a acuerdos beneficiosos para todas las personas implicadas y así evitar la vía judicial con el coste económico, emocional y de tiempo que esto conlleva.
Se invita a la ciudadanía a que venga a conocer el Centro de Mediación y a las mediadoras que coordinan el servicio, que estarán encantadas de dar toda información necesaria para iniciar un proceso de mediación.
El servicio de MEDIAPROP se ubica en:
C/ Jaume Roig, nº 5 (Callosa d’en Sarrià)
Horario: Miércoles de 9:30h a 14:30h
Teléfono: 965.886.136 o 671.034.145
MEDIACIÓN. PARA ENTENDERSE