965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Amb motiu del servei de MEDIAPROP gratuït, es troba a la disposició de tota aquella persona que estiga interessada a participar en el següent qüestionari, per a conéixer el coneixement que té la ciutadania sobre la mediació.
[CAS] Con motivo del servicio de MEDIAPROP gratuito, se encuentra a disposición de toda aquella persona que esté interesada en participar en el siguiente cuestionario, para conocer el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la mediación.