965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Regidora d’Educació, Mari Carmen Bou, informa que s’obri el termini per a sol·licitar matrícula per al curs 2021-2022.
Enguany com el passat el procés serà telemàtic. la Conselleria d’educació habilitarà un espai web on es podrà sol·licitar admissió, no fa falta certificat digital.
El procés és el següent:
Se sol·licita l’admissió (alumnat de 3 anys, en els tres centres) (alumnat de 2 anys, a l’Escola infantil o en el Bernat)
Es publica la llista d’admesos
Es formalitza la matrícula

Més informació en

 Carta admissió 3 anys

Carta informativa admissió 2-3 anys

[CAS] La Concejal de Educación, Mari Carmen Bou, informa que se abre el plazo para solicitar matrícula para el curso 2021-2022.
Este año como el pasado el proceso será telemático. la Conselleria de educación habilitará un espacio web donde se podrá solicitar admisión, no hace falta certificado digital. 
El proceso es el siguiente:
Se solicita la admisión (alumnado de 3 años, en los tres centros) (alumnado de 2 años, en la Escuela infantil o en el Bernat)
Se publica la lista de admitidos 
Se formaliza la matrícula

Más información en

 Carta admissió 3 anys

Carta informativa admissió 2-3 anys