965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] S’estan realitzant una sèrie de millores i actuacions de manteniment en les instal·lacions del Cementeri Municipal, consistents principalment en la pintura d’elements de mobiliari que més pateixen l’exposició a la intempèrie.
 
[CAS] Se están realizando una serie de mejoras y actuaciones de mantenimiento en las instalaciones del Cementerio Municipal, consistentes principalmente en la pintura de elementos de mobiliario que más sufren la exposición a la intemperie.