965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina junto al representant de l’empresa OIH han celebrat l’acte de la signatura del contracte d’obres dels treballs de manteniment en la xarxa d’aigua potable i sanejament municipals, en l’acte també han sigut presents el secretari de la corporació i el cap d’obres i serveis municipals.
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto al representante de la empresa OIH han celebrado el acto de la firma del contrato de obras de los trabajos de mantenimiento en la red de agua potable y saneamiento municipales, en el acto también han estado presentes el secretario de la corporación y el jefe de obras y servicios municipales.