965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda per a promoció social i equipament.
• Rehabilitació per a usuaris dependents 4.186.-€
• Grues elevadores amb arnés 2.630.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda para promoción social y equipamiento.
• Rehabilitación para usuarios dependientes 4.186.-€
• Grúas elevadoras con arnés 2.630.-€