965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció amb destinació a programes i activitats en matèria de joventut, anualitat 2023 Projecte: Celebrem el dia de la dona, Escape room la dona en la música 2.007,69.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención con destino a programas y actividades en materia de juventud, anualidad 2023 Proyecto: Celebrem el día de la dona, Escape room la dona en la música 2.007,69.-€