965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció la realització d’actuacions en l’àmbit d’actuació àrea desenvolupe econòmic i sectors productius
Línia 1:
Lloguer d’estands i/o carpes i lloguer de so i megafonia per a la Fira “Els Colors de la Terra” 2023
7.000.-€
Línia 2:
Reforma pavimentació escales aplacat de paraments verticals en les dues escales
7.200.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención la realización de actuaciones en el ámbito de actuación área desarrollo económico y sectores productivos
Línea 1:
Alquiler de stands y/o carpas y alquiler de sonido y megafonía para la Feria “Els Colors de la Terra” 2023
7.000.-€
Línea 2:
Reforma pavimentación escaleras aplacado de paramentos verticales en las dos escaleras
7.200.-€