965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per al manteniment de l’escola esportiva municipal: Gimnàstica Rítmica 4.805,71.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para el mantenimiento de la escuela deportiva municipal: Gimnasia Rítmica 4.805,71.-€