965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda amb destinació a programes i activitats per a la igualtat de gènere. Impuls de models coeducatius en població escolar, adolescent i/o jove 2.783-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda con destino a programas y actividades para la igualdad de género. Impulso de modelos coeducativos en población escolar, adolescente y/o joven 2.783-€