965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una ajuda dins de la convocatòria d’ajudes per a activitats en matèria de joventut. Programa objecte: #LANOSTRAMILLORVESIÓ 2:0: JOVENTUT EMPRENEDORA” 1.682,07.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una ayuda dentro de la convocatoria de ayudas para actividades en materia de juventud. Programa objeto: #LANOSTRAMILLORVESIÓ 2:0: JOVENTUT EMPRENDEDORA” 1.682,07.-€