965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció, per a realització en 2023 de controls de qualitat de l’aigua de consum humà, a executar per la Diputació. Convocatoria Bop nº221 21/11/2022, cost 10.357,67.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención, para realización en 2023 de controles de calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la Diputación. Convocatoria Bop nº221 21/11/2022, cost 10.357,67.-€