965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i adquisició d’equipament: 4 llits complets 5.196.-€. Cursos per a l’ús de les noves tecnologies per a la 3a edat 2.767,11.-€

La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y adquisición de equipamiento: 4 camas completas 5.196.-€. Cursos para el uso de las nuevas tecnologías para la 3ª edad 2.767,11.-€