965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari (línia de subvenció 1) 1.657,65.-€.  I per als tractaments de control de dípters (línia de subvenció 2) 1.452.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario (línea de subvención 1) 1.657,65.-€.   Y para los tratamientos de control de dípteros (línea de subvención 2) 1.452.-€