965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a l’actuació de la Colla d’*Algar de la Associacio d’ Amics de la Música de Callosa d’en Sarrià, dins de la convocatòria de Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals. Línia 3: 800.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para la actuación de la Colla d’Algar de la Associacio d’ Amics de la Música de Callosa d’en Sarrià, dentro de la convocatoria de Campaña de música de orquestas y ensembles sinfónicos, dolçaina i tabal, plectro i pua, y corales.
Línea 3: 800.-€