965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció dins de la convocatòria d’ajudes per a activitats culturals, musicals i escèniques 2023 per a la fusió : Vent de l’est (Tribut Mary Poppins) 4.331.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención dentro de la convocatoria de ayudas para actividades culturales, musicales y escénicas 2023 para la fusión : Viento del este (Tributo Mary Poppins) 4.331.-€