965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a l’adquisició de trofeus i medalles: VIII Carrera *Sant Silvestre 2023 609,23.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para la adquisición de trofeos y medallas: VIII Carrera Sant Silvestre 2023 609,23.-€