965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a activitats de prevenció de conductes addictives: projecte Prevenció de l’ús i control d’addiccions i abús de xarxes socials 1.682,10.-€

[CAS  ]La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para actividades de prevención de conductas adictivas: proyecto Prevención del uso y control de adicciones y abuso de redes sociales 1.682,10.-€