965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció en matèria de participació ciutadana, transparència i bon governe Projecte: De la mà cap a la sostenibilitat: procés participatiu per a un nou model de governança a Callosa d’en Sarrià 7.350.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención en materia de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno Proyecto: De la mano hacia la sostenibilidad: proceso participativo para un nuevo modelo de gobernanza en Callosa d’en Sarrià 7.350.-€