965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L’Excma. Diputació d’Alacant / La Excma. Diputación de Alicante

May 16, 2023Destacadas, Medio Ambiente, Noticias

[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a la redacció d’estudis relacionades amb la sostenibilitat energètica municipal: Línia de subvenció B, per a redacció d’estudis per al desenvolupament i implementació de comunitats energètiques locals (CEL) 9.000.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para la redacción de estudios relacionadas con la sostenibilidad energética municipal: Línea de subvención B, para redacción de estudios para el desarrollo e implementación de comunidades energéticas locales (CEL) 9.000.-€