965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Excma. Diputació d’Alacant concedeix una subvenció per a campanyes de foment al consum: BONO-CONSUM 125.491.-€

[CAS] La Excma. Diputación de Alicante concede una subvención para campañas de fomento al consumo: BONO-CONSUMO 125.491.-€