965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’ajuntament informa que Les Fonts d´Algar tancaran a partir del pròxim dijous 10 de novembre per a iniciar una sèrie de treballs de millora, per valor de més de 70.000,00 euros.
Es tracta d’una remodelació dels ponts, en la qual s’executaran intervencions per a poder accedir adequadament a les necessitats que l’activitat general exigeix.
Els treballs de condicionament tenen una duració prevista de deu dies.
 
[VALE] El ayuntamiento informa que Las Fuentes del Algar cerrarán a partir del próximo jueves 10 de noviembre para iniciar una serie de trabajos de mejora, por valor de más de 70.000,00 euros. 
Se trata de una remodelación de los puentes, en la cual se ejecutarán intervenciones para poder acceder adecuadamente a las necesidades que la actividad general exige.
Los trabajos de acondicionamiento tienen una duración prevista de diez días.