965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Les regidores, tècniques i promotores d’igualtat dels diferents municipis que conformen el Consell Comarcal d’Igualtat de la Marina Baixa s’han reunit per a celebrar una taula de treball i donar continuïtat a l’agenda programada.
La Regidora d’Igualtat, Mayte García Pérez, ha sigut l’encarregada de convocar a aquesta sessió del Consell, que, des dels seus inicis, es reuneix periòdicament en un dels municipis que integren aquest òrgan participatiu: Altea, Benidorm, Finestrat, L’ Alfàs del Pi, La Nucia, Polop, la Vila Joiosa, Callosa d’en Sarrià i la Mancomunitat Marina Baixa.
Seguint amb l’ordre del dia, es van tractar els continguts de les pròximes campanyes. La primera, dedicada al tema Dona i Salut, coincidint amb el 28 de maig, Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones. En segon lloc, es van debatre algunes
idees i estratègies de sensibilització ciutadana contra el Tràfic i explotació sexual de dones i xiquetes. En tractar-se d’un problema social molt estés, i després d’una primera posada en comú, s’acorda revisar les diferents propostes i continuar treballant amb
el propòsit d’aconseguir un compromís clar i contundent des de tots els municipis.
El Consell Comarcal per la Igualtat de La Marina Baixa compta amb una trajectòria de més de vint anys, advocant per la construcció d’una societat menys violenta, impulsant polítiques locals dirigides a la prevenció, la sensibilització i intervenció en
favor de la igualtat entre dones i homes, tant en els propis municipis com a nivell comarcal.
La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, com a amfitriona de la trobada, agraeix la participació de totes les autoritats, tècniques i promotores de les regidories que integren el CCIMB, així com el seu compromís per continuar treballant per una societat lliure de violència masclista i en defensa de la igualtat real.
[CAS] Las concejalas, técnicas y promotoras de igualdad de los diferentes municipios que conforman el Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa se han reunido para celebrar una mesa de trabajo y dar continuidad a la agenda programada.
La Concejala de Igualdad, Mayte García Pérez, ha sido la encargada de convocar a esta sesión del Consejo, que, desde sus inicios, se reúne periódicamente en uno de los municipios que integran este órgano participativo: Altea, Benidorm, Finestrat, L’ Alfàs del Pi, La Nucia, Polop, Villajoyosa, Callosa d’en Sarrià y la Mancomunidad Marina Baixa.
Siguiendo con el orden del día, se trataron los contenidos de las próximas campañas. La primera, dedicada al tema Mujer y Salud, coincidiendo con el 28 de mayo, Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. En segundo lugar, se debatieron algunas
ideas y estrategias de sensibilización ciudadana contra la Trata y explotación sexual de mujeres y niñas. Al tratarse de un problema social muy extendido, y tras una primera puesta en común, se acuerda revisar las diferentes propuestas y seguir trabajando con
el propósito de conseguir un compromiso claro y contundente desde todos los municipios.
El Consejo Comarcal por la Igualdad de La Marina Baixa cuenta con una trayectoria de más de veinte años, abogando por la construcción de una sociedad menos violenta, impulsando políticas locales dirigidas a la prevención, la sensibilización e intervención en
favor de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en los propios municipios como a nivel comarcal.
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, como anfitriona del encuentro, agradece la participación de todas las autoridades, técnicas y promotoras de las concejalías que integran el CCIMB, así como su compromiso por seguir trabajando por una sociedad libre de violencia machista y en defensa de la igualdad real.