965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

L’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Josep Saval, ha signat aquest matí la recepció del nou centre de compostatge que se situa en la partida Peita, al costat de tècnics de la Diputació d’Alacant i treballadors municipals.

La instal·lació té com a objectius principals protegir el medi ambient, promoure la biodiversitat i reduir la producció de residus domèstics, abaratint per tant la gestió de recollida i selecció de residus.

Es tracta d’un projecte pilot que s’implantarà de forma progressiva i gradual la recollida separada de bioresidus per al seu tractament biològic. En aquest centre els veïns podran portar residus domèstics, sobretot alimentosos, i dipositar-los en el contenidor d’aportació. Al cap d’un mes un responsable municipal traslladarà els residus al contenidor de degradació i al cap d’un altre mes es traslladarà al contenidor de maduració. Passats tres mesos els interessats podran arreplegar el compost generat per a ser utilitzat com a fertilitzant natural.

El pressupost del centre de compostatge és de 10.000 euros, subvencionats al 100% per la Diputació Provincial d’Alacant.

Pròximament l’Ajuntament es podrà en contacte amb els veïns de les zones limítrofes per a informar sobre el funcionament de la nova instal·lació i comprovar el nombre d’interessats existent per a crear un pla concret de gestió del centre.