965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Regidoria de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià està escometent diversos treballs de conservació en El Portal, que és un dels Béns d’Interès Cultural (BIC) del municipi.

Els treballs consisteixen en la impermeabilització de la coberta de l’immoble que forma part del monument, ja que presentava diverses humitats. Igualment, s’està impermeabilitzant la ximenera i s’ha procedit a la substitució de la finestra i la porta de l’última planta que comuniquen amb la coberta, ja que es trobaven molt deteriorades pel pas del temps, la qual cosa estava propiciant les filtracions d’aigua.