965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[ VAL] Des de l’Ajuntament de Callosa d’ en *Sarria ens hem reunit amb la Xarxa Salut i algunes Associacions rellevants del poble per a adquirir el compromís de desenvolupar accions en promoció de salut des d’una visió conjunta per a millorar la participació i la convivència d’aquest municipI.

[CAS] Desde el Ayuntamiento de Callosa d’ en Sarria nos hemos reunido con la Xarxa Salud y algunas Asociaciones relevantes del pueblo para adquirir el compromiso de desarrollar acciones en promoción de salud desde una visión conjunta para mejorar la participación y la convivencia de este municipio.