965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament adquirix dos vehicles per a renovar el pàrquing mòbil dels servicis tècnics per a les seues diferents tasques. L’adquisició d’estos vehicles suposa donar de baixa dos cotxes, que ja tenien una gran antiguitat.
 
[CAS] El Ayuntamiento adquiere dos vehículos para renovar el parking móvil de los servicios técnicos para sus diferentes tareas. La adquisición de estos vehículos supone dar de baja dos coches, que ya tenían una gran antigüedad.