965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Agència València de seguretat i resposta a les emergències concedeix ajudes destinades a l’elaboració de nous plans d’emergència o a la revisió.
Pla Territorial municipal 6.000.-€
Pla actuació municipal d’incendis forestals 4.000.-€
[CAS] La Agencia Valencia de seguridad y respuesta a las emergencias concede ayudas destinadas a la elaboración de nuevos planes de emergencia o a la revisión.
Plan Territorial municipal 6.000.-€
Plan actuación municipal de incendios forestales 4.000.-€