965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL]  La direcció General de LABORA Servei Valencià per Ocupació i Formació concedeix una subvenció per a l’execució del programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades, per a impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i *recudir la bretxa de gènere. Quantitat màxima 68.640.-€
[CAS] La dirección General de LABORA Servicio Valenciano por Empleo y Formación concede una subvención para la ejecución del programa de formación en capacidades digitales para personas desempleadas, para impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y recudir la brecha de género. Cantidad máxima 68.640.-€