965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació concedeix dins del programa d’incentius a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Concedeix una subvenció per import de 71.357,76.-€ per a la contractació temporal a jornada completa de 4 persones desocupades. Dins del programa ECOVID Auxiliars Administratius.
 
[CAS] Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación concede dentro del programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad Valenciana. Concede una subvención por importe de 71.357,76.-€ para la contratación temporal a jornada completa de 4 personas desempleadas. Dentro del programa ECOVID Auxiliares Administrativos.