965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació concedeix dins del programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Concedeix una subvenció per import de 53.518,32.-€ per a la contractació temporal a jornada completa de 3 persones desocupades. Dins del programa EMPUJU Assistents infantils .

[CAS] Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación concede dentro del programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas menores de 30 años de edad, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad Valenciana. Concede una subvención por importe de 53.518,32.-€ para la contratación temporal a jornada completa de 3 personas desempleadas. Dentro del programa EMPUJU Asistentes infantiles .