965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Director general de LABORA Servei Valencià d’ocupació i formació concedeix una subvenció per import de 54.980,62.-€ per a la contractació temporal per a persones desocupades que tinguen com a mínim 30 anys (AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS).
[CAS] El Director general de LABORA Servicio Valenciano de ocupación y formación concede una subvención por importe de 54.980,62.-€ para la contratación temporal para personas desocupadas que tengan como mínimo 30 años (AVALEM EXPERIENCIA PLUS).