965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Director general de LABORA Servei Valencià d’ocupació i formació concedeix una subvenció per import de 36.435,29.-€ per a la contractació temporal per a persones desocupades menors de 30 anys (EMPUJU).
[CAS] El Director general de LABORA Servicio Valenciano de ocupación y formación concede una subvención por importe de 36.435,29.-€ para la contratación temporal para personas desocupadas menores de 30 años (EMPUJU).