965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació concedeix a aquest ajuntament subvenciones per a la contractació de persones desocupades per als programes
EMPUJU: persones desocupades menors de 30 anys 53.518,82.-€
 
[CAS] LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación concede a este ayuntamiento subvenciones para la contratación de personas desempleadas para los programas
EMPUJU: personas desempleadas menores de 30 años 53.518,82.-€