965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació concedeix a aquest ajuntament subvenció per a la contractació de persones desocupades per al programa:
EMCORP: persones desocupades d’almenys 30 anys 35.479,65.-€
 
[CAS] LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación concede a este ayuntamiento subvención para la contratación de personas desempleadas para el programa:
EMCORP: personas desempleadas de al menos 30 años 35.479,65.-€