965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’UME continua amb els treballs d’extinció de l’incendi de Tarbena tenint la seua base logística del grup de suport en el nostre poliesportiu.
[CAS] La UME continúa con los trabajos de extinción del incendio dé Tarbena teniendo su base logística del grupo de apoyo en nuestro polideportivo.