965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
Atenció
La Generalitat Valenciana ha publicat la suspensió ininterrompuda dels permisos per a la crema de residus agrícoles fins al pròxim 15 d’octubre, per l’alt risc d’incendis forestals, el dèficit de precipitacions i les altes temperatures.
Atención
La Generalitat Valenciana ha publicado la suspensión ininterrumpida de los permisos para la quema de residuos agrícolas hasta el próximo 15 de octubre, por el alto riesgo de incendios forestales, el déficit de precipitaciones y las altas temperaturas.