965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix, dins de la convocatòria de Campanya música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, peltro i pua, i corals. Una actuació de la “Rondalla l’alegria” de Sant Jaume de la Associació d’Amics de la música de Callosa d’en Sarrià per import de 600.-€ . I l’actuació de ensemble de saxofons d’Alacant de l’Associació Cultural música de hui per import de 2.800.-€
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede, dentro de la convocatoria de Campaña música de orquestas y ensembles sinfónicos, dolçaina i tabal, peltro i pua, y corales. Una actuación de la Rondalla l’alegria de Sant Jaume de la Associació d’Amics de la música de Callosa d’en Sarrià por importe de 600.-€ . Y la actuación de ensemble de saxofones de Alicante de la Asociación Cultural música de hoy por importe de 2.800.-€