965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Excma Diputació d’Alacant concedeix a l’Ajuntament una subvenció dins del Pla “PLANIFICA”: Pla d’Inversions i Finançament en Infraestructures de la Província d’Alacant (Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal 2020-2023).
L’obra consisteix en la rehabilitació i ampliació de l’Ajuntament, concedeix 542.607.
 
[CAS] La Excma Diputación de Alicante concede al Ayuntamiento una subvención dentro del Plan “PLANIFICA”: Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia de Alicante (Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020-2023).
La obra consiste en la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento, concede 542.607.