965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Excm. Diputació provincial d’Alacant concedeix una subvenció dinerària per a sufragar costos derivats de la crisi energètica per import de 23.589.-€
 
[CAS] La Excm. Diputación provincial de Alicante concede una subvención dineraria para sufragar costes derivados de la crisis energética por importe de 23.589.-€