965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

La Conselleria de Justícia, interior i administració pública concedeix una subvenció a l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià per a sufragar les despeses del servei de mediació de proximitat (MEDIAPROP) en l’exercici 2023: 6.000.-€
És pel que s’ha habilitat una oficina de Mediació en C/ Jaume Roig Nª 5 (al costat de la biblioteca municipal) amb horari d’atenció amb cita prèvia els dijous de 09:30h a 14.30 h telèfons de contacte 965886136 671034145
correu electrònic mediacioncallosa@gmail.com
QÜESTIONARI
INFO

La Conselleria de Justicia, interior y administración pública concede una subvención al Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià para sufragar los gastos del servicio de mediación de proximidad (MEDIAPROP) en el ejercicio 2023: 6.000.-€
Es por lo que se ha habilitado una oficina de Mediación en C/ Jaume Roig Nª 5 (al lado de la biblioteca municipal) con horario de atención con cita previa los jueves de 09:30h a 14:30 h teléfonos de contacto 965886136 671034145
correo electrónico mediacioncallosa@gmail.com